ABRvS 6 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3379 – Afdeling draait matiging Arboboete terug: uitwerking beleidsregel niet onredelijk.

Print deze pagina

Het hoger beroep van de minister

4.       De minister betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de hoogte van de boete onevenredig is en dat de rechtbank ten onrechte de boete heeft gematigd door een vermenigvuldigingsfactor van 1,5 toe te passen. Hij wijst erop dat overtreding van artikel 7.4, derde lid, van het Arbobesluit in de Beleidsregel is gekwalificeerd als zware overtreding, waarbij het boetenormbedrag wordt vermenigvuldigd met een factor 2, omdat dergelijke overtredingen doorgaans ernstig gevaar (kunnen) opleveren voor personen. De factor 2 wordt bovendien al toegepast zonder dat sprake is van een ongeval, letsel of ziekenhuisopname. Verder mag volgens de Beleidsregel de vermenigvuldigingsfactor 3 worden toegepast indien, zoals in dit geval, sprake is van een arbeidsongeval dat tot een ziekenhuisopname van minder dan twee nachten heeft geleid. Dat het verblijf alleen noodzakelijk werd geacht ter observatie maakt dat niet anders. Kennelijk was er reden om rekening te houden met potentieel ernstiger letsel als gevolg van het ongeval. Het boetebedrag dat de rechtbank heeft vastgesteld is dus zelfs lager dan de boete die zou zijn opgelegd zonder ongeval, ziekenhuisopname of letsel, aldus minister.      

Daarnaast betoogt de minister dat de door de rechtbank aangehaalde rechtspraak van de Afdeling niet tot het oordeel kan leiden dat de vermenigvuldigingsfactor 3 in dit geval te hoog is. In de aangehaalde zaken gold nog de oude Beleidsregel en daarin werd niet gedifferentieerd naar de duur van een ziekenhuisopname. Ten slotte wordt bij de beoordeling van de overige matigingsgronden uit de Beleidsregel voldoende rekening gehouden met de omstandigheden van het geval. Alles bij elkaar maakt dit dat het toepassen van de vermenigvuldigingsfactor 3 niet onevenredig is, aldus de minister.

4.1.    Naar het oordeel van de Afdeling heeft de minister bij de bepaling van de hoogte van de boete vermenigvuldigingsfactor 3 mogen toepassen. De Afdeling zal dit hieronder toelichten.

4.2.    De Beleidsregel maakt onderscheid tussen drie typen overtredingen, waaronder een zogenaamde ‘zware overtreding’. Overtreding van artikel 7.4, derde lid, van het Arbobesluit is in de Beleidsregel gekwalificeerd als zware overtreding (werkzaamheden en situaties die doorgaans ernstig gevaar (kunnen) opleveren voor personen). Op grond van artikel 1, tiende lid, aanhef en onder e, van de Beleidsregel kan bij een zware overtreding het boetenormbedrag worden verdubbeld. Op grond van artikel 1, tiende lid, aanhef en onder c, kan de boete worden vermenigvuldigd met factor 3 als sprake is van een arbeidsongeval dat tot een ziekenhuisopname van minder dan twee nachten heeft geleid. Daar is in dit geval sprake van. De minister heeft zich op het standpunt mogen stellen dat de omstandigheid dat de werknemer voor één nacht in het ziekenhuis is opgenomen op zichzelf voldoende is om de boete te vermenigvuldigen met factor 3. Dat de overnachting volgens [appellante sub 2] slechts noodzakelijk werd geacht omdat de werknemer niet alleen thuis kon zijn, is geen reden om af te zien van een vermenigvuldiging met factor 3. Doorslaggevend is dat observatie in het ziekenhuis medisch noodzakelijk werd geacht. De door de rechtbank aangehaalde uitspraken van de Afdeling leiden niet tot een ander oordeel omdat in de Beleidsregel zoals die toentertijd luidde geen differentiatie was opgenomen naar de duur van een ziekenhuisopname. Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank de boete ten onrechte gematigd tot € 13.500,00 (het normbedrag maal 1,5).

Het betoog slaagt.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RVS:2023:3379

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *