ABRvS 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1451 – last strekt te ver om het verder gaat dan het opheffen van de overtreding van de norm.

Print deze pagina

Zoals hiervoor onder 3.1 is overwogen, heeft het college ontoereikend gemotiveerd dat A-ware artikel 7.10, aanhef en onder b, van het Bouwbesluit overtreedt. Daardoor staat niet vast dat er een overtreding is en waaruit die overtreding bestaat. Zolang dat niet vaststaat, kan ook niet worden vastgesteld wat er nodig is om die onbekende overtreding te beëindigen. Als het college bij het nieuw te nemen besluit alsnog toereikend kan motiveren dat er een overtreding van het Bouwbesluit is en waaruit die overtreding bestaat, dan moet het een nieuwe last formuleren die strekt tot het beëindigen van die overtreding. Ter voorlichting van partijen overweegt de Afdeling dat de bij het besluit van 18 april 2018 opgelegde last om zodanige maatregelen te treffen dat een eventuele brand zonder inzet van de brandweer beperkt blijft tot het gebouw zelf, in ieder geval te verstrekkend is. Zoals onder 3.1 is overwogen, zijn de concrete voorschriften van het Bouwbesluit niet gericht op het volledig uitsluiten van de kans op branddoorslag of brandoverslag en gaat het college er ten onrechte van uit dat het bestaan van een kans op branddoorslag of brandoverslag naar de naastgelegen gebouwen per definitie betekent dat een eventuele brand niet beheersbaar is.

Het betoog van het college slaagt niet.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@125930/202001043-1-r4/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *