ABRvS 7 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2363 – enkele (onaangekondigde) controle naar laad- en losactiviteiten voldoende om handhavingsverzoek af te wijzen

Print deze pagina

4.2.    Uit het in 2017 door Agel Adviseurs uitgevoerde onderzoek, waarnaar [appellante] verwijst, volgt weliswaar dat als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van Albert Heijn op dat moment het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt overschreden. Maar aan dit rapport kan, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, niet de waarde worden toegekend die [appellante] daaraan toegekend wil zien, omdat dit onderzoek uit 2017 betrekking had op twee varianten van een beoogde ruimtelijke ontwikkeling en niet op de bestaande situatie. De in het onderzoek uit 2017 gesignaleerde overschrijding zou namelijk ontstaan ter plaatse van de door [appellante] beoogde woningen op zijn perceel. [appellante] heeft verder aangevoerd dat uit eerdere geluidsonderzoeken is gebleken dat de geluidsvoorschriften ten aanzien van de omliggende woningen worden overtreden, als gevolg van laad- en losactiviteiten na 19.00 uur. Volgens het college is niet gebleken dat bij de Albert Heijn nog steeds laad- en losactiviteiten plaatsvinden na 19.00 uur. In januari 2016 heeft het college aan de Albert Heijn medegedeeld dat laad- en losactiviteiten niet zijn toegestaan na 19.00 uur. Op 26 september 2019 heeft er een controle plaatsgevonden. Gebleken is dat laad- en losactiviteiten 3 keer per dag plaatsvinden namelijk om 11.30 uur, 12.00 uur en om 16.30 uur. Nu ter plaatse geen laad- en losactiviteiten meer plaatsvinden in de avonduren, heeft het college het daarmee samenhangende handhavingsverzoek afgewezen

Gelet op het doel en de reikwijdte van eerder uitgevoerde geluidsonderzoeken en nu is gebleken dat er geen laad- en losactiviteiten na 19:00 uur plaatsvinden, heeft de rechtbank terecht overwogen dat het college niet bevoegd was om wegens schending van artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit handhavend op te treden. Het college heeft het handhavingsverzoek dan ook in zoverre terecht afgewezen.

Het betoog faalt.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@122694/202000393-1-r4/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *