ABRvS 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:361 – tegen zelfde overtreding handhaven met verschillende dwangsomhoogtes (ene overtreder krijgt 10x hogere dwangsom) aanvaardbaar. Ene overtreder heeft meer voordeel van overtreding en dus grotere prikkel nodig om ermee te stoppen.

Print deze pagina

16.2.  Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen heeft het opleggen van een last onder dwangsom ten doel de overtreder te bewegen tot naleving van de voor hem geldende regels. Om dit doel te bereiken kan de hoogte van het bedrag worden afgestemd op het financiële voordeel dat een overtreder kan verwachten bij het niet naleven van deze regels. Van de dwangsom moet zo’n prikkel uitgaan, dat de opgelegde last wordt uitgevoerd zonder dat een dwangsom wordt verbeurd. De Afdeling verwijst naar haar uitspraak van 17 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:343.

16.3.  Het college heeft aan de aan Aldi opgelegde last een dwangsom verbonden van € 50.000,00 per week met een maximum van € 500.000,00. De aan [appellante sub 5] opgelegde dwangsom bedraagt € 5.000,00 per week met een maximum van € 50.000,00. Het college heeft de hoogte van de aan Aldi opgelegde dwangsom gebaseerd op het financiële voordeel van Aldi bij voortzetting van de exploitatie van de supermarkt. De aan [appellante sub 5] oplegde dwangsom is gebaseerd op het financiële voordeel dat [appellante sub 5] behaalt met de verhuur van het gebouw. Het college heeft daarbij gebruik gemaakt van marktgegevens over exploitatie van een supermarkt en verhuur van een winkelpand op deze locatie. Het college heeft daarmee voldoende gemotiveerd waarom onderscheid is gemaakt in de hoogte van de dwangsommen tussen Aldi en [appellante sub 5]. Gelet op het verschil in financieel voordeel tussen Aldi en [appellante sub 5] is het gemaakte onderscheid tussen hen voor de hoogte van de dwangsom niet onredelijk. Vervolgens ziet de Afdeling in wat [appellante sub 2] en [appellante sub 4] aanvoeren ook geen aanleiding voor het oordeel dat van de dwangsommen onvoldoende prikkel uitgaat om de overtreding ongedaan te maken. Dat de omzet van Aldi veel hoger zou zijn dan de dwangsom, zoals [appellante sub 4] ter zitting heeft gesteld, is daarbij niet bepalend. Het gaat om een prikkel die hoger is dan het voordeel dat een overtreder behaalt.

Het betoog slaagt niet.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@129711/202001205-1-r2/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *