ABRvS 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:420 – Schending art. 5:9 Awb – niet vermelden overtreding in de last = herroeping hele last vanwege beschadiging van “belang om zich te kunnen verdedigen”.

Print deze pagina

3.2.    De Afdeling stelt vast dat in de besluiten van 2 mei 2019 en in het besluit van 13 november 2019 niet staat welke voorschriften zijn overtreden. Dit is in strijd met artikel 5:9, aanhef en onder a, van de Awb. Uit de overgelegde stukken en het verhandelde op de zitting bij de Afdeling maakt de Afdeling op dat daardoor in ieder geval voor [appellant A] en [appellant B] niet duidelijk was welke voorschriften volgens het college zijn overtreden. [appellant A] en [appellant B] zijn daarom geschaad in hun belang om zich te kunnen verdedigen. De rechtbank heeft dat in dit geval ten onrechte niet onderkend.

Het betoog slaagt.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@129735/202006204-1-r3/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *