ABRvS 9 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:685- onvoldoende onderzoek nalv handhavingsverzoek: controle op afstand (op papier) onvoldoende. ILT had zelf fysiek onderzoek moeten doen.

Print deze pagina

Gronden FNV en bespreking

12.     FNV is het niet eens met het nieuwe besluit op bezwaar. Zij voert aan dat het nieuwe besluit op bezwaar geen recht doet aan de uitspraak van de rechtbank. Volgens FNV had de Inspectie zelf onderzoek moeten doen naar mogelijke overtredingen van [bedrijf]. De Inspectie had niet mogen volstaan met het nagaan of bij reguliere controles overtredingen bij [bedrijf] zijn geconstateerd. De Inspectie had de chauffeurs die bij [bedrijf] in dienst zijn daadwerkelijk moeten controleren door ze te bevragen en hun papieren te controleren. FNV wijst er op dat de Inspectie slechts één chauffeur heeft bevraagd. Verder had de Inspectie volgens FNV de woonunits die bij de vestiging van [bedrijf] zijn geplaatst moeten controleren en moeten vaststellen of de chauffeurs daadwerkelijk hun wekelijkse rust daar doorbrengen. FNV voert verder aan dat het wel degelijk mogelijk is om te controleren of chauffeurs hun wekelijks rust buiten de cabine hebben doorgebracht. Tijdens de zitting van de Afdeling heeft FNV toegelicht dat de chauffeurskaart, anders dan de tachograaf, wel buiten de cabine van de vrachtwagen kan worden uitgelezen.

13.     In het besluit op bezwaar heeft de minister meegedeeld dat er na de aangevallen uitspraak weinig inspecties zijn uitgevoerd vanwege de coronamaatregelen waar de inspecteurs van de Inspectie zich verplicht aan moesten houden. Op de zitting van de Afdeling is aan de gemachtigde van de minister gevraagd op welke wijze de inspecties normaal gesproken plaatsvinden. De gemachtigde van de minister heeft toegelicht dat inspecteurs rustplaatsen langs de snelwegen afrijden en vervolgens bij de vrachtwagens de tachograaf uitlezen. Op vragen van de Afdeling heeft de gemachtigde van de minister toegelicht dat deze controles na de aangevallen uitspraak niet hebben plaatsgevonden en dat er geen specifieke controles zijn verricht die zien op de naleving van de wekelijkse rusttijden. Ook heeft de gemachtigde van de minister tijdens de zitting toegelicht dat de inspecteurs geen onderzoek bij de vestiging van [bedrijf] hebben verricht naar de aanwezigheid van slaapcabines voor chauffeurs. Verder is tijdens de zitting duidelijk geworden dat de Inspectie slechts één chauffeur van [bedrijf] heeft bevraagd en dat chauffeurskaarten, waarvan op de zitting duidelijk is geworden dat deze buiten de cabine kunnen worden uitgelezen, niet zijn gecontroleerd.

De Afdeling is van oordeel dat de minister, gelet op het vorenstaande, onvoldoende onderzoek heeft verricht naar mogelijke overtredingen van de wekelijkse rusttijden bij [bedrijf]. De verklaring van de minister dat coronamaatregelen hieraan in de weg stonden, overtuigt de Afdeling niet. De minister heeft onvoldoende gemotiveerd waarom naleving op de wekelijkse rusttijden alleen kan plaatsvinden als de tachograaf kan worden uitgelezen. Het lag op de weg van de minister om via alternatieve manieren, bijvoorbeeld een combinatie van het uitlezen van de bestuurderskaarten, het bevragen van meerdere chauffeurs, en fysiek onderzoek naar de slaapcabines bij de vestiging van [bedrijf], onderzoek te verrichten naar de naleving van de wekelijkse rusttijden. Dat heeft niet plaatsgevonden. De minister heeft daarmee niet voldaan aan wat door de rechtbank is opgedragen.

Het betoog van FNV slaagt.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@130137/202007091-1-a3/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *