ABRvS 9 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3233 – wanneer kan je voorbij gaan aan een schrijffout in een handhavingsbesluit?

Print deze pagina

“Verkeerd adres in het besluit

4.       [appellanten] betogen dat het noemen van een ander adres op pagina drie in het besluit van 12 april 2019 niet als een kennelijke verschrijving kan worden gezien. Het besluit heeft betrekking op een andere woning en dat betekent dat er geen sluitingsbevel is voor deze woning. Dit is niet hersteld in het besluit op bezwaar. De rechtbank heeft beoordeeld of er sprake kon zijn van verwarring, maar daarmee is ze buiten de omgang van het geding getreden, aldus [appellanten].

4.1.    Van een schrijffout waaraan kan worden voorbijgegaan is slechts sprake bij een kennelijke fout die zich leent voor eenvoudig herstel. Van belang is dat bij het bestuursorgaan en derden direct duidelijk is dat van een vergissing sprake is. De rechtbank heeft met de beoordeling of sprake kon zijn van verwarring getoetst of aan de schrijffout voorbij kan worden gegaan en is daarmee niet buiten de omvang van het geding getreden. Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat het direct duidelijk is dat op pagina drie een onjuist adres staat. Dit adres wordt slechts eenmaal genoemd, terwijl het juiste adres meerdere keren staat vermeld en het juiste kadastrale nummer en verblijfsobjectnummer staan vermeld. [appellanten] waren er van op de hoogte dat in de woning op dat adres een hennepkwekerij was aangetroffen en hebben een zienswijze ingediend tegen het voornemen om tot sluiting van die woning over te gaan. Dat betekent dat ook naar het oordeel van de Afdeling voorbij kan worden gegaan aan de vermelding van het onjuiste adres op pagina drie. Dat dit niet expliciet is hersteld in het besluit op bezwaar, maakt dat niet anders. Nu het juiste adres meerdere malen in het besluit staat genoemd, is duidelijk op welke woning het sluitingsbevel ziet.

Het betoog slaagt niet.”

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@133684/202105597-1-a3/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *