Bericht

Thomas partner bij AKD

Voor mij persoonlijk een mooi moment: donderdag 11 juni j.l. ben ik benoemd tot partner bij mijn kantoor AKD! AKD heeft zes nieuwe partners in Nederland en België benoemd. Daarmee vergroot het kantoor, na de benoeming van drie nieuwe partners in Luxemburg eerder dit jaar, de footprint in de Benelux. Managing partner Erwin Rademakers reageert enthousiast: “We...

Bericht

Thomas te gast in About Law aflevering 19 – Toezeggingen van een ambtenaar

Van About Law: In deze aflevering van AboutLaw praten wij opnieuw met Thomas Sanders, advocaat en expert op het gebied van het toezicht en handhavingsrecht bij AKD N.V., over het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over de werking van het vertrouwensbeginsel...

Bericht

Thomas te gast in About Law aflevering 10 – Formele rechtskracht

In deze aflevering van AboutLaw praten wij met Thomas Sanders, advocaat en expert op het gebied van het toezicht en handhavingsrecht bij AKD N.V., over de formele rechtskracht en met name over drie recente uitspraken van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over dit onderwerp. Wat is formele rechtskracht en waartoe dient het in het bestuursrecht?...

Bericht

Thomas Mr. van de week

” Mr van de Week is Thomas Sanders (1986), advocaat bij AKD en expert op het gebied van het toezicht en handhavingsrecht. Hij won vorige week de Kluwer AB-annotatieprijs voor de mooiste annotatie van 2018, met de noten bij AB 2018/284 en 285.  “ “Op uw Linkedin schrijft u over het winnen van de prijs...

Bericht

Thomas wint AB prijs 2018

Thomas heeft op 18 januari 2019 de AB-annotatieprijs gewonnen met zijn annotatie bij twee uitspraken over de vraag wanneer een epistel van een bestuursorgaan – of van een deurwaarder – kan worden aangemerkt als een aanmaning in de zin van art. 4:112 Awb. Zie ook: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/01/thomas-sanders-wint-ab-annotatieprijs-2018.

Bericht

Promoveren naast je werk: 10 tips voor als je het overweegt

Twee weken geleden is het tot mijn eigen verbazing gelukt om te promoveren in de rechten in Leiden. Het promoveren heb ik naast mijn werk als advocaat bij AKD gedaan. Ik heb veel plezier gehad in het onderzoek, maar ik heb het hele traject eerlijk gezegd volstrekt onderschat en ik liep op het einde ook...

Bericht

Thomas promoveert op 17 oktober 2018

Van AKD.nl (https://akd.eu/nl/insights/thomas-sanders-promoveert-op-invordering-door-de-overheid): Thomas Sanders promoveert op ‘Invordering door de overheid’ 10 oktober 2018 | Nieuws Op 17 oktober a.s. promoveert Thomas Sanders aan de Universiteit Leiden op de invordering door de overheid bij handhaving. Onder welke omstandigheden hoeft de burger niet te betalen?De overheid moet bestuursrechtelijke geldschulden die voortvloeien uit opgelegde sancties in beginsel invorderen, anders...