Categorie: Uncategorized

CBb 31 augustus 2021, ECLI:NL:CBB:2021:843 – aardige overweging over waarde bevindingen toezichthouder: “Een toezichthouder wordt geacht te beschikken over de benodigde expertise om het wettelijk geregelde toezicht te houden. Aan de bevindingen van een toezichthouder kan daarom niet lichtvaardig voorbij worden gegaan.”

8.3. Het College stelt voorop dat een bestuursorgaan in beginsel mag uitgaan van de bevindingen in een toezichtrapport, als de controle is verricht en het toezichtrapport is opgemaakt door een hiertoe bevoegde toezichthouder en...

Zo komt het overgangsrecht van de Omgevingswet eruit te zien

Gisteren verscheen het concept wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (de ‘IOw’ – https://www.internetconsultatie.nl/invoering_omgevingswet/document/2684) ter consultatie.  De komende dagen en weken zullen wij hier in onze blogserie aandacht aan gaan besteden (zie voor de rest van de blogserie...