Bericht

CBb 31 augustus 2021, ECLI:NL:CBB:2021:843 – aardige overweging over waarde bevindingen toezichthouder: “Een toezichthouder wordt geacht te beschikken over de benodigde expertise om het wettelijk geregelde toezicht te houden. Aan de bevindingen van een toezichthouder kan daarom niet lichtvaardig voorbij worden gegaan.”

8.3. Het College stelt voorop dat een bestuursorgaan in beginsel mag uitgaan van de bevindingen in een toezichtrapport, als de controle is verricht en het toezichtrapport is opgemaakt door een hiertoe bevoegde toezichthouder en het rapport zelf geen grond biedt om aan de juistheid van de bevindingen te twijfelen. Een toezichthouder wordt geacht te beschikken...

Bericht

Conclusie A-G’s Widdershoven & Wattel over evenredigheidsbeginsel, 7 juli 2021 ECLI:NL:RVS:2021:1468.

Conclusie over de evenredigheidstoets door de bestuursrechter die de staatsraden advocaat-generaal Wattel en Widdershoven hebben genomen op verzoek van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De conclusie gaat in op de vraag hoe indringend de bestuursrechter bestuurlijke maatregelen moet toetsen en wat daarbij de betekenis is van het evenredigheidsbeginsel. Het...

Bericht

Rb. Rotterdam 20 mei 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:4441 – Louter financieel belang levert in dit geval spoedeisend belang op bij beoordeling verzoek om VoVo bestuurlijke boete

Beoordeling 5.1.Verzoekster heeft aangevoerd dat zij een spoedeisend belang heeft bij haar verzoek, omdat het boetebedrag dermate hoog is dat haar continuïteit in gevaar wordt gebracht. In dit verband heeft zij er op gewezen dat haar kredietfaciliteit van € 3.000.000,- nagenoeg volledig is benut. Zoals blijkt uit de accountantsverklaring kampt zij met een ernstig liquiditeitsprobleem....

Bericht

ABRvS 26 februari 2020 ECLI:NL:RVS:2020:570 – VoVo getroffen omdat overtreding al lange tijd bestaat en opheffing duur is.

4.    De voorzieningenrechter stelt vast dat de houtsingel al geruime tijd, in ieder geval al sinds 2015, niet meer op het perceel staat. Het college heeft bij vier verschillende besluiten – namelijk het besluit van 1 september 2015 en drie besluiten op bezwaar – steeds weer andere eisen gesteld aan de te realiseren vervangende houtsingel....

Bericht

Compendium Beslag & Executierecht – invordering en beslag bij dwangsommen

Thomas schreef een bijlage in het Compendium Beslag & Executierecht over de invordering van en beslag bij dwangsommen: Het Compendium Beslag- en executierecht is de meest omvangrijke bundel die in Nederland over dit vakgebied is gepubliceerd. Auteurs van verschillende disciplines behandelen alle relevante onderwerpen in tientallen bijdragen, zowel vanuit praktisch als wetenschappelijk perspectief. Daarmee is...

Bericht

Zo komt het overgangsrecht van de Omgevingswet eruit te zien

Gisteren verscheen het concept wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (de ‘IOw’ – https://www.internetconsultatie.nl/invoering_omgevingswet/document/2684) ter consultatie.  De komende dagen en weken zullen wij hier in onze blogserie aandacht aan gaan besteden (zie voor de rest van de blogserie onze whitepaper Omgevingswet  – http://www.akd.nl/t/Paginas/Download-whitepaper-Omgevingswet.aspx). Een belangrijk deel van het IOw concept wetsvoorstel is hoe het overgangsrecht bij de Omgevingswet eruit zal...