CBb 11 oktober 2022, ECLI:NL:CBB:2022:694 – uitbreiding feitelijke grondslag aanwijzing met nieuwe overtreding in beroep niet toegestaan.

Print deze pagina

6.2.2

Verweerster heeft de feitelijke grondslag voor de aanwijzing in haar verweerschrift uitgebreid met het verwijt dat appellanten in de brief hebben nagelaten uit te leggen wat een naturapolis inhoudt. Omdat deze uitbreiding op grond van artikel 8:1 van de Awb in verbinding met artikel 8:69, eerste lid, van de Awb buiten de reikwijdte van het bestreden besluit en dus buiten het geding valt, zal het College dit verwijt niet in zijn beoordeling betrekken. Het bestreden besluit vormt immers de buitengrens van het geding.


https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2022:694

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *