CBb 19 december 2023, ECLI:NL:CBB:2023:720 – nuttige overweging: overtrederschap = in beginsel verwijtbaar. Hoeft niet apart bewezen te worden door BO.

Print deze pagina

3.2. In artikel 5:41 van de Awb staat dat het bestuursorgaan geen bestuurlijke boete oplegt voor zover de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten. Zoals volgt uit de memorie van toelichting bij dit artikel (Kamerstukken II 2003-04, 29 702, nr. 3, blz. 134), behoeft het bestuursorgaan de verwijtbaarheid niet te bewijzen, maar mag hij deze veronderstellen als het daderschap vaststaat. Om aan het opleggen van de boete te ontkomen, zal de overtreder een beroep moeten doen op afwezigheid van alle schuld en deze afwezigheid aannemelijk moeten maken. De bewijslast rust dus op de overtreder. Bij de beoordeling of sprake is van afwezigheid van alle schuld, moet worden uitgegaan van de feiten en omstandigheden ten tijde van de overtreding.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:CBB:2023:720

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *