CBb 21 december 2023, ECLI:NL:CBB:2023:744 – Schorsing erkenning geschorst omdat direct naar de zwaarst mogelijke maatregel is gegrepen terwijl onderbouwing beperkt is.

Print deze pagina

5. Gelet op het concept-rapport van bevindingen en de daarbij gevoegde foto’s, kan de voorzieningenrechter zich voorstellen dat de minister de situatie bij [naam 1] als zeer kritisch beschouwt. De voorzieningenrechter is er echter niet van overtuigd dat er geen andere, minder ingrijpende, bestuurlijke maatregel getroffen had kunnen worden om het gewenste resultaat (het waarborgen van de voedselveiligheid) te bereiken. Dit heeft met name te maken met het gebrek aan stukken ter onderbouwing: het besluit tot schorsing van de erkenning is nog niet op schrift gesteld, er zijn geen stukken overgelegd over de bemonstering en ook niet over de eerdere inspectie begin december. Daarbij blijkt ook niet dat er eerdere bestuursdwangmaatregelen zijn getroffen naar aanleiding van eerder geconstateerde overtredingen, ondanks dat de NVWA eerdere inspecties heeft gehouden bij [naam 1] . Er lijkt meteen gegrepen te zijn naar een van de zwaarst voorstelbare maatregelen, namelijk schorsing van de erkenning. Gelet op de verstrekkende gevolgen die dit besluit voor [naam 1] heeft, zal de voorzieningenrechter haar verzoek daarom toewijzen. Het besluit tot schorsing van de erkenning wordt geschorst tot vier weken nadat dit besluit op schrift is gesteld en aan [naam 1] is toegezonden.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:CBB:2023:744

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *