CRvB 16 oktober 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:1942 – treffen schikking over terugvorderingsbedrag maakt niet dat BO daarna geen boete kan opleggen.

Print deze pagina

4.2.

De wettelijke regels die voor de beoordeling van het hoger beroep belangrijk zijn, zijn te vinden in de bijlage bij deze uitspraak.

4.3.

Appellant heeft aangevoerd dat de boete vanwege de getroffen schikking niet gepast is. Hij ging er daarom vanuit dat de boete door de schikking niet werd gehandhaafd. Deze beroepsgrond slaagt niet.

4.3.1.

Het boetebesluit is genomen op 20 april 2020, dus voor de schikking. Partijen waren van dat besluit dus op de hoogte toen de schikking werd bereikt. In de door het college in hoger beroep overgelegde bevestiging van de schikking van 12 april 2022 is de inhoud van de schikking beschreven. Daaruit blijkt niet dat de boete onderdeel heeft uitgemaakt van de schikking of dat het college in het kader van de schikking zijn standpunt dat appellant de inlichtingenverplichting heeft geschonden, heeft laten vallen. Niet valt daarom in te zien dat het college vanwege die schikking had moeten afzien van het opleggen van een boete.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:CRVB:2023:1942

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *