Gemeentestem 2013/68 – annotatie

Print deze pagina

Invorderingsbeschikking. Invorderingsverzoek. Weigering door bestuursorgaan om verbeurde dwangsom in te vorderen. Overtreding is alsnog beëindigd voordat het invorderingsverzoek is ingediend door de derdebelanghebbende. De derdebelanghebbende heeft daarom geen (proces)belang bij een beroep tegen de weigering om in te vorderen.

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9264

Print deze pagina