Rb. Amsterdam 22 maart 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:1600 – eigenaar woning functioneel dader: eigenaar verklaart regels over verhuur niet te hebben gelezen.

Print deze pagina

5.4.Eiseres stelt vervolgens dat zij niet kan worden aangemerkt als functioneel dader. Zij heeft slechts toestemming gegeven voor vakantieverhuur in de woning indien haar huurders zich zouden houden aan alle regelgeving. De betreffende overtreding van de huurders is niet door eiseres aanvaard.

5.5.De rechtbank stelt voorop dat niet wordt betwist dat eiseres beschikkingsmacht had als eigenaar van de woning. Ook is niet in geschil dat eiseres op de hoogte was van de vakantieverhuur. Zij heeft immers toestemming gegeven aan de huurders om gedurende de zomermaanden het huis te verhuren aan toeristen. Daarmee heeft eiseres naar het oordeel van de rechtbank de wederrechtelijke handelingen aanvaard. Dat zij haar toestemming voor verhuur aan toeristen onder voorbehoud van het houden aan de regelgeving heeft gegeven doet daar niet aan af. Als eigenaar van de woning rust op eiseres een zorgplicht ter voorkoming van een overtreding als in deze zaak is geconstateerd. Ter zitting heeft eiseres verklaard dat zij niet zelf kennis heeft genomen van de wet- en regelgeving rondom vakantieverhuur in de gemeente Amsterdam. Dit kan echter wel van haar worden verlangd als woningeigenaar. De regels zijn openbaar toegankelijk en makkelijk vindbaar via internet. Door dit na te laten, heeft eiseres onvoldoende toezicht gehouden op het gebruik van de woning. Eiseres meent verder dat van haar niet kon worden gevergd dat zij controleerde aan hoeveel toeristen de woning werd verhuurd. Het college heeft er echter terecht op gewezen dat dit gemakkelijk gecontroleerd kon worden via de openbare Airbnb-advertentie. Hieruit viel op te maken dat de woning werd aangeboden aan maximaal tien personen. Dit is fors meer dan de op grond van artikel 3.1.2, zevende lid, van de Hvv 2016 toegestane vier personen. Bovendien was de advertentie van haar zoon en kon eiseres dus gemakkelijk via hem informeren hoe de verhuur van de woning precies was geregeld. Eiseres stelt dat zij handelde te goeder trouw. Dit doet niet af aan het voorgaande. De rechtbank wijst erop dat de regelgeving omtrent vakantieverhuur van de gemeente Amsterdam strikt is omdat er rekening wordt gehouden met het zwaarwegend belang van de leefbaarheid in de stad.

5.6.Het onttrekken van de woning aan de woonruimtevoorraad kan naar het oordeel van de rechtbank redelijkerwijs aan eiseres worden toegerekend. Eiseres is terecht als functioneel dader aangemerkt. Het college was bevoegd om een bestuurlijke op te leggen aan haar.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2024:1600

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *