Rb. Den Haag 15 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3271 – Anticiperen op uitspraak conclusie A-G Wattel? In dit geval niet nodig, omdat ook bij IJzerdraad criteria eigenaar in dit geval gewoon overtreder is.

Print deze pagina

Overtrederschap

7. Volgens vaste rechtspraak van de hoogste bestuursrechter in dit soort zaken kan in bepaalde gevallen degene die de overtreding niet zelf feitelijk heeft begaan, maar aan wie de handeling is toe te rekenen, voor de overtreding verantwoordelijk worden gehouden en als overtreder worden aangemerkt. Daarbij is in dit geval van belang dat van de eigenaar die een pand verhuurt, mag worden gevergd dat hij zich tot op zekere hoogte op de hoogte stelt van het gebruik dat van het verhuurde pand wordt gemaakt. Om niet verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor onrechtmatig gebruik van het door hem verhuurde pand dient de eigenaar aannemelijk te maken dat hij niet wist en niet kon weten dat het pand op onrechtmatige wijze werd gebruikt.

8. De rechtbank overweegt dat voor zover naar aanleiding van de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel van 15 februari 2023 zou moeten worden geconcludeerd dat het overtrederschap in dit soort zaken beperkter zou moeten worden uitgelegd en verweerder een zwaardere bewijslast heeft, dit niet tot een andere uitkomst zou leiden. De rechtbank is namelijk van oordeel dat ook een beperktere uitleg van het overtrederschap zou leiden tot de conclusie dat in dit geval de overtreding aan eiser kan worden toegerekend en hij als overtreder kan worden aangemerkt.

9. Hiertoe overweegt de rechtbank dat eiser het pand heeft verhuurd aan één gezin voor het aanzienlijke bedrag van € 2000,- per maand inclusief kosten voor gas, water en electra. Ook werd het pand verhuurd met bedden in bijna alle kamers op de eerste en tweede etage. Hierdoor moet eiser er op bedacht zijn geweest dat de huurders de woning met meer – niet tot hun gezin behorende – personen zouden gaan delen. Het inspectierapport vermeldt over het bewonen van een ruimte met een stapelbed voor 2 slaapplaatsen, waarvan het onderste werd beslapen; een ruimte met een 2-persoonsbed dat door 2 personen werd beslapen; een ruimte met 4 slaapplaatsen, waaronder een stapelbed dat werd beslapen door kinderen; een ruimte met 3 slaapplaatsen, die door 2 personen werden beslapen. Eiser woonde in het woning naast het pand en het had hem daarom moeten opvallen dat er meer dan drie personen in het pand woonden. Dat zichtbaar was dat er meer dan drie personen woonden blijkt ook uit de anonieme melding die is gedaan half april 2021. Voor zover eiser meende dat de vreemde mensen die hij bij de woning zag logees waren, mocht van hem worden verwacht dat hij dat controleerde. Verder stelt verweerder terecht dat uit het Whatsapp gesprek volgt dat eiser vermoedde dat er meer mensen in het pand woonden. Hij wijst de huurders er immers op dat alleen mensen die op het huurcontract staan in het huis mogen verblijven. Na het controlebezoek van eiser aan het pand op 28 maart 2021 heeft eiser geen einde proberen te maken aan de situatie. Ten slotte heeft het gezin dat de woning huurde verklaard dat eiser op de hoogte was van het feit dat er meer mensen woonden en dat zij niet wisten dat dat niet mocht. Gelet op al deze omstandigheden tezamen staat naar het oordeel dat de rechtbank voldoende vast dat eiser wist dat in het pand meer dan drie personen woonden, die geen duurzaam gemeenschappelijk huishouden vormden en dat hij geen maatregelen heeft genomen tot beëindiging van de overtreding.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:3271

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *