Rb. Den Haag 6 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10233 – Vovo – schorsing last onder dwangsom beëindiging bewoning geschorst ivm leeftijd en gezondheid bewoner.

Print deze pagina

6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat verzoeker een zwaarwegend belang heeft bij de verzochte voorlopige voorziening. Voldoen aan de last houdt immers feitelijk in dat verzoeker en zijn echtgenote de woning op korte termijn dienen te verlaten, wat gelet op hun hoge leeftijd en de broze gezondheid van verzoeker zeer ingrijpend is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter komt aan dit zwaarwegende belang van verzoeker bij het (voorlopig) afzien van handhavend optreden, een groter gewicht toe dan aan de hierboven weergegeven belangen van verweerder en [derde partij] bij onmiddellijk handhavend optreden. Dat betekent dat aanleiding bestaat om het verzoek toe te wijzen. Het bestreden besluit en het primaire besluit zullen worden geschorst tot zes weken nadat de uitspraak van de rechtbank in de bodemprocedure is verzonden. De voorzieningenrechter geeft partijen nadrukkelijk in overweging deze periode te benutten om de mogelijkheden tot (tijdelijke) legalisering van de overtreding verder te verkennen en te bezien op welke wijze het financiële geschil tussen verzoeker en [derde partij] kan worden opgelost.

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *