Rb. Gelderland 20 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1467 – geen proecskostenvergoeding voor (vermeende) overtreder wegens kosten gemaakt in procedure over verzoek om handhaving jegens hem

Print deze pagina

15.1.
De rechtbank wijst het verzoek van de derde-partij af. Er bestaat geen aanleiding om eiseres te veroordelen in betaling van de proceskosten van de derde-partij. Eiseres heeft gebruik gemaakt van haar recht om te verzoeken om handhaving naar aanleiding van een in haar ogen met de planregels strijdige situatie met de voorliggende procedure als gevolg. Er is er geen grond om af te wijken van de onder meer in de uitspraak van de Afdeling van 19 november 2015, vermelde hoofdregel dat ten behoeve van een met het verwerende bestuursorgaan meeprocederende particuliere partij geen proceskostenveroordeling wordt uitgesproken

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBGEL:2023:1467

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *