Rb. Gelderland 25 januari 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:340 – Beslissing tot complete verwijdering pannaveld nalv handhavingsverzoek evenredig gelet op mate van overlast.

Print deze pagina

4. Complete verwijdering van het pannaveld is een voor eiseres zeer ingrijpende beslissing. Aan de andere kant wordt door [derde-partij] een ruime mate van overlast ervaren, die ook al enige tijd duurt. Beide partijen hebben derhalve een groot belang. Daarom is het te prevaleren als partijen tot een gezamenlijke oplossing weten te komen. Dit is echter niet mogelijk gebleken. Verweerder ziet geen ander alternatief dan tot complete verwijdering van het pannaveld over te gaan. Aan de orde is daarom de vraag of de complete verwijdering van het pannaveldje in de gegeven omstandigheden als proportionele maatregel kan worden aangemerkt gelet op de belangen van eiseres enerzijds en [derde-partij] die overlast ervaart van het gebruik van het veld anderzijds. De voorzieningenrechter dient dit terughoudend te toetsen.

4.1. Eiseres heeft aanpassingen gerealiseerd om te voorkomen dat jongeren na sluiting het veld op kunnen komen. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat eiseres niet heeft weten te overtuigen dat deze aanpassingen afdoende zijn, noch dat zij controle heeft op bezoekers van het veld in de avonduren. Hierbij weegt de voorzieningenrechter mee dat eiseres ter zitting heeft erkend dat het ondanks de getroffen maatregelen altijd wel mogelijk is om het veld na het sluiten van de hekken te betreden. De voorzieningenrechter kan verweerder ook volgen in de stelling dat ook verder niet duidelijk is met welke maatregelen eiseres de overlast in de avonduren wil beperken. Dat eiseres zeker de laatste tijd niet altijd op de hoogte is gesteld van het feit dat er jongeren op het veld waren en dat er overlast werd ervaren door omwonenden doet hier niet aan af.

4.2. Eiseres heeft aangevoerd dat het mogelijk is om het pannaveld tot een voetbalkooi om te bouwen. Dan zou er minder geluidsoverlast zijn doordat de bal altijd in de kooi blijft. Dit voorkomt extra geschreeuw en geroep, zo stelt eiseres.

Het ombouwen van het pannaveld is een minder verstrekkende maatregel dan de volledige verwijdering ervan. Het is echter de vraag of het ombouwen tot voetbalkooi wel de overlast wegneemt. Eiseres heeft dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet voldoende onderbouwd.

4.3. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat verweerder in de gegeven omstandigheden heeft kunnen kiezen voor volledige verwijdering van het pannaveld om de overlast tegen te gaan. Het beroep is daarom ongegrond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is geen aanleiding. Wel geeft de voorzieningenrechter verweerder mee in overleg met eiseres te treden over daadwerkelijke verwijdering van het pannaveld.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:340

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *