Rb. Gelderland 26 september 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:5352 – Eigenaar moet niet alleen contractuele bepalingen hebben opgenomen, maar ook na het sluiten van de huurovk regelmatig controleren om geen overtreder te zijn.

Print deze pagina

11.2.

De voorzieningenrechter overweegt onder verwijzing naar rechtspraak van de Afdeling11 dat de eigenaar van een pand in de regel kan beschikken over de wijze van gebruik van het pand, ook als hij deze heeft verhuurd. Dat kan hij bijvoorbeeld doen door in een contract bepalingen daarover op te nemen. De voorzieningenrechter overweegt dat eiseres als eigenaar van de panden in dit opzicht beschikkingsmacht heeft over het gebruik daarvan. Daarnaast is de voorzieningenrechter van oordeel dat eiseres niet de benodigde zorg heeft betracht om de overtreding te voorkomen en/of beëindigen. Eiseres heeft weliswaar in de contracten met haar huurders bepalingen opgenomen waarin de huurder zich verplicht om het pand te gebruiken in overeenstemming met het bestemmingsplan, maar de voorzieningenrechter acht dit onvoldoende om aan de zorgplicht te voldoen. Ook na het sluiten van de huurovereenkomst wordt er van eiseres verwacht dat ze benodigde zorg betracht ter voorkoming en beëindiging van overtredingen. Op zitting heeft eiseres enkel in algemene zin kunnen stellen dat een medewerker met enige regelmaat panden bezoekt die zij verhuurt. Eiseres heeft hiermee onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan. Ook de stelling van eiseres dat zij ervanuit gaat dat het juist is als haar huurders zeggen dat het past binnen het beleid en daarom is toegestaan, zonder daar zelf onderzoek naar te doen, getuigt niet van de te betrachten zorg die van eiseres verwacht mag worden. Dit geldt te meer, nu zij haar panden verhuurt aan personeelsbemiddelaars die arbeidsmigranten te werk stellen en huisvesten en de panden die worden verhuurd elk beschikken over meerdere kamers, een keuken, een badkamer en een apart toilet. De voorzieningenrechter komt dan ook tot de conclusie dat eiseres onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan. Het college heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter terecht kunnen stellen dat de overtreding redelijkerwijs aan eiseres is toe te rekenen en dat zij als overtreder is aan te merken.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBGEL:2023:5352

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *