Rb. Gelderland 7 december 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:6640 – Bijzonder geval: verzoeker om HH moet begin van bewijs leveren dat technisch data onjuist zijn.

Print deze pagina

De (technische) juistheid van de [BV] -data

15. Eiser betoogt dat hij inzage heeft gehad in een deel van de [BV] -data en dat daaruit is gebleken dat regelmatig sprake was van technische problemen en hacks met betrekking tot de data op de servers, die gevolgen kunnen hebben gehad voor de juistheid van de data. Omdat er geen waarborgen en controlemechanismen zijn [derde-partij] de (technische) juistheid van de [BV] -data te controleren, betekent dit dat onduidelijk is of er onjuistheden schuilen in de [BV] -data. Gelet hierop was de AP gehouden [derde-partij] nader onderzoek te doen, of handhavend op te treden wegens overtreding van artikel 4 van de Wpg en artikel 3 van de Wjsg.

15.1.

Hoewel het in beginsel aan het bevoegd gezag is [derde-partij] naar aanleiding van een verzoek [derde-partij] handhaving onderzoek te doen naar de gestelde overtreding, kan in bijzondere situaties van de verzoeker [derde-partij] handhaving een begin van bewijs van de gestelde overtreding worden gevergd alvorens een verplichting tot (nader) onderzoek voor het bevoegd gezag ontstaat.13 De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de lopende strafrechtelijke procedure waarin de juistheid van de gegevens in de [BV] -data ook ter beoordeling voorligt, zich in deze zaak zo’n bijzondere situatie voordoet.

15.2.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft de AP op grond van het globaal bureauonderzoek – en dan met name op grond van wat de strafrechter in overweging 7.3 van het eerdergenoemde vonnis in het onderzoek Tandem II heeft geoordeeld over de betrouwbaarheid van de [BV] -data – mogen concluderen dat niet aannemelijk is dat de [BV] -data (technische) onjuist zijn. Eiser heeft geen concrete voorbeelden van (mogelijke) onjuistheden gegeven en heeft dus geen begin van bewijs geleverd. Gelet hierop was de AP niet gehouden [derde-partij] nader onderzoek te doen. Het betoog van eiser slaagt niet.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBGEL:2023:6640

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *