Rb. Midden-Nederland 22 maart 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:1240 – handhaving overlast houtkachel. Houtkachel rook is niet te vergelijken met toxische stoffen staalfabrieken. Geen geslaagd beroep op Fadeyeva t. Rusland (art. 8 EVRM).

Print deze pagina

Is er sprake van strijd met artikel 8 van het EVRM?

13. Eisers voeren ook aan dat het college handelt in strijd met artikel 8 van het Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), omdat het college het nalaat om maatregelen te treffen en handhavend op te treden tegen het stoken. Eisers verwijzen naar het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak Fadeyeva tegen Rusland, waaruit blijkt dat de overheid verplicht is om maatregelen te nemen als een woning wordt blootgesteld aan ernstige luchtverontreiniging.

14. In artikel 8 van het EVRM is bepaald dat een ieder het recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Volgens vaste rechtspraak van het EHRM kent het EVRM geen uitdrukkelijk recht toe op een schone en stille omgeving, maar kan artikel 8 in het geding zijn als de overlast zo is dat die de betrokkene in ernstige mate in zijn gezondheid treft of hem belet in zijn woongenot en zijn privé- of gezinsleven. Naar het oordeel van de rechtbank is zulke overlast in dit geval niet aan de orde en is er geen sprake van een inbreuk op artikel 8 EVRM. Bovendien is de zaak van Fadeyeva tegen Rusland niet met deze zaak te vergelijken. In die zaak ging het om de uitstoot van grote hoeveelheden toxische stoffen door een van de grootste staalfabrieken van Rusland, terwijl Fadeyeva binnen de sanitaire veiligheidszone woonde. In deze zaak is zeker geen sprake van luchtverontreiniging in die omvang. De beroepsgrond slaagt niet.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBMNE:2023:1240

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *