Rb. Midden-Nederland 25 juli 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:3719 – Verlengen tot twee weken na BOB is niet voldoende rechtszeker omdat die termijn niet vooraf duidelijk is. Bij BOB had een nieuwe bg-termijn gesteld moeten worden.

Print deze pagina

Laatste verlenging begunstigingstermijn (zaaknummer UTR 22/4111)

26. Het betoog van eiser dat deze verlenging van de begunstigingstermijn onredelijk is, slaagt. Met het besluit van 25 september 2020 heeft het college de begunstigingstermijn verlengd tot twee weken na de te nemen beslissing op bezwaar. Met de beslissing op bezwaar van 9 augustus 2022 heeft het college dit besluit in stand gelaten. De rechtbank is van oordeel dat in dit geval een termijn van twee weken na een nog te nemen besluit te onbepaald is. Op welke termijn de beslissing op bezwaar zou worden genomen, viel ten tijde van de verlenging niet met zekerheid te zeggen, waardoor ook onduidelijkheid bestond op welk moment de overtreding moest worden beëindigd. Dat past niet bij de aard van een last onder dwangsom en ook niet bij de in geding zijnde overtreding, waarover het college heeft geoordeeld dat weliswaar geen sprake is van een acuut onveilige constructie, maar wel van een ‘constructie die waarschuwingen vertoont’. Daarbij speelt ook een rol dat de opgelegde last ziet op het in ieder geval aanbrengen van een tijdelijke constructie. Dat het college en de buurman zich gaandeweg meer zijn gaan richten op een blijvende constructie maakt niet dat een langere begunstigingstermijn geboden moet worden.

27. Gelet op het vorenstaande is de beslissing op bezwaar van 9 augustus 2022 genomen in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. De rechtbank vernietigt daarom deze beslissing. Nu aan het primaire besluit dezelfde motivering ten grondslag ligt, is ook dit besluit genomen in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Gelet daarop kan het college bij het opnieuw nemen van een beslissing op het bezwaar niet anders doen dan het primaire besluit herroepen. De rechtbank zal dan ook, vanuit een oogpunt van finale geschilbeslechting, zelf in de zaak voorzien door te bepalen dat het primaire besluit wordt herroepen en te bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van de beslissing op bezwaar van 9 augustus 2022.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBMNE:2023:3719

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *