Rb. Noord-Holland 9 augustus 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7730 – is de last aan de gemachtigde, of de overtreder opgelegd? Addressering is aan gemachtigde, maar “buiten elke twijfel staat” dat bedoeld is om het aan overtreder op te leggen – beroep ongegrond.

Print deze pagina

10. Eisers stelling dat de last niet aan hem maar aan zijn gemachtigde is gericht, die geen overtreder is, kan hem niet baten, omdat buiten elke twijfel staat dat bedoeld is om aan eiser te gelasten de overtreding ongedaan te maken en niet aan zijn gemachtigde. Zo is het voornemen tot handhavend optreden van 6 april 2021 wel aan eiser zelf gericht, en wordt in het primaire besluit ook diverse malen verwezen naar eiser, door gebruik te maken van de woorden “uw cliënt”. Hij heeft, zoals de commissie in haar advies heeft overwogen, ook tijdig bezwaar gemaakt tegen het primaire besluit en deels ook gehoor gegeven aan de opgelegde last. Eiser is door de aanhef van het besluit dus niet in verwarring geweest of benadeeld.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBNHO:2023:7730

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *