Rb. Oost-Brabant 11 mei 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:2154 – Rb. geeft feitelijk opdracht tot legalisering. Handhaving onevenredig want geringe overtreding van 1 OUE “voor mensen niet of nauwelijks waarneembaar” en gemeentelijke geurnorm wordt niet overschreden. Luchtwasser hoeft niet te worden gewijzigd, maar “het [is] wenselijk om de feitelijke illegale situatie in overeenstemming te laten brengen met de vergunde situatie”.

Print deze pagina

4.5

De vervolgvraag is of handhavend optreden niet onevenredig is. In de aanvullende motivering wordt geen antwoord gegeven op deze vraag. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van een geringe overtreding. Het is de rechtbank uit talloze vergelijkbare zaken bekend dat een verschil van 1 OUE voor mensen niet of nauwelijks waarneembaar is. Bovendien neemt door de gewijzigde uitvoering de geurbelasting op verder weg gelegen objecten af. De toepasselijke geurnorm in de gemeentelijke geurverordening van 14 OUE wordt niet overschreden. Onder deze omstandigheden is het niet evenredig om derde-partij te gelasten de luchtwasser te wijzigen naar de in 2013 vergunde situatie. Dat wil niet zeggen dat verweerder ook minder verstrekkende maatregelen had kunnen opleggen. Zo is het wenselijk om de feitelijke illegale situatie in overeenstemming te laten brengen met de vergunde situatie. Verweerder kan de derde-partij gelasten om een aanvraag in te dienen om de overtreding te legaliseren. Deze en andere mogelijkheden heeft verweerder in het bestreden besluit of in de aanvullende motivering onvoldoende onderzocht.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBOBR:2023:2154

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *