Rb. Rotterdam 8 februari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:854 – heeft eiser procesbelang bij een boete met twee alternatieve handelingen waarvan maar één handeling wordt betwist? Ja, want boete heeft diffamerende werking dus belang bij beoordeling of tweede handeling overtreding is.

Print deze pagina

Procesbelang

5. De minister heeft één boete opgelegd, voor uiting 1 en uiting 2 tezamen. Nu eiseres de overtreding door middel van uiting 1 in beroep niet langer bestrijdt en deze overtreding de boete zelfstandig lijkt te kunnen dragen, heeft de rechtbank partijen voorafgaande aan de zitting bericht dat zij ambtshalve aan de orde zal stellen of eiseres procesbelang heeft bij het beroep.

5.1.

De gemachtigde van eiseres heeft ter zitting – samengevat en voor zover van belang – betoogd dat de minister ervoor heeft gekozen om één boete op te leggen voor twee zelfstandige en afzonderlijke uitingen. Het zijn totaal verschillende feiten, die apart moeten kunnen worden beoordeeld. Het niet opkomen tegen uiting 1 betekent dus niet dat er voor uiting 2 geen procesbelang meer is. Zonder inhoudelijke beoordeling van dit beroep blijft het verbod op de menu indeling van de website bestaan, daarom is er wat dat betreft een zelfstandig procesbelang. Eiseres kan dus in een gunstiger positie komen. Ook is het kunnen aanvechten van de boete van belang om een verhoogde boete vanwege recidive te voorkomen.

5.2.

De gemachtigden van de minister hebben ter zitting – samengevat en voor zover van belang – als volgt gereageerd. Er is één boete opgelegd voor beide claims. Die zal niet minder worden want de boete mocht ook opgelegd worden voor alleen uiting 1. Eiseres kan dus niet in een gunstiger positie komen door maar één uiting aan te vechten. Met betrekking tot recidive zal er niet alleen maar naar worden gekeken of de overtreding wederom is gepleegd.

5.3.

Eiseres heeft procesbelang bij de beoordeling van haar beroep. Hierbij is in aanmerking genomen dat het gaat om een bestuurlijke boete, dus een punitieve sanctie met een diffamerend karakter. Voorts betoogt eiseres terecht dat, zou uiting 2 niet worden beoordeeld, dit tot gevolg heeft dat het verbod op de menu indeling van haar website van kracht blijft. In zoverre kan zij dus in een gunstiger positie terechtkomen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBROT:2023:854

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *