Rb. Zeeland-West-Brabant 15 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1063 – cumulatie van boete, intrekking uitkering en maatregel waarmee uitkering tijdelijk wordt gekort mag. Bestraffende + herstellende mag, en intrekking en maatregel mag ook, omdat de maatregel feitelijk niet wordt uitgevoerd vanwege de intrekking.

Print deze pagina

Mocht Orionis overgaan tot cumulatie van de bestreden beslissingen?

12. Eiser wordt ook niet gevolgd in zijn stelling dat voor cumulatie van de drie bestreden beslissingen onvoldoende grondslag bestaat, en dat deze niet op dezelfde grondslag gebaseerd hadden mogen worden. Indien en voor zover eiser met zijn stelling wil aanvoeren dat hij dubbel wordt bestraft overweegt de rechtbank dat het beginsel van ne bis in idem zoals opgenomen in artikel 5:43 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) inhoudt dat een bestuursorgaan geen bestuurlijke boete oplegt indien aan de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd. Dit beginsel is dus slechts van toepassing op bestraffende sancties als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid, onder c, van de Awb, en niet op herstelsancties als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid, onder b, van de Awb. Omdat zowel de opgelegde maatregel als de onderhavige intrekking geen bestraffende sancties zijn, is van dubbele bestraffing geen sprake. Van cumulatie van herstelsancties in de zin van artikel 5:6 van de Awb is ook geen sprake (meer), nu de opgelegde maatregel niet is geëffectueerd omdat eiser over de maand augustus van 2021 geen uitkering meer had. De rechtbank wijst bij het voorgaande op de uitspraak van de CRvB van 17 november 2021 (ECLI:NL:CRVB:2021:2872).

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:1063

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *