Rb. Zeeland-West-Brabant 8 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1461 – zeer spoedeisende bestuursdwang kon in dit geval niet worden toegepast omdat BGM al langer van overtreding op de hoogte was.

Print deze pagina

Feiten

1. Eiser is bestuursvoorzitter van [naam stichting] , die eigenaar is van de percelen achter de [straatnaam] te [plaatsnaam] . In (in ieder geval) de periode van november 2020 tot en met maart 2021 verbleven twee honden van eiser op dit perceel.

1.1.

In de periode van 11 november 2020 tot en met 31 maart 2021 zijn in totaal veertien meldingen gemaakt door zes verschillende omwonenden over de honden van eiser. De omwonenden hebben gemeld dat zij ernstige overlast ervaren omdat de honden de hele nacht door zouden blaffen.

1.2.

Naar aanleiding van de meldingen heeft de burgemeester op verschillende momenten verschillende acties ondernomen. Hij heeft geprobeerd eiser telefonisch te bereiken, hij is samen met buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming naar de honden gaan kijken en de boa’s hebben de locatie meegenomen in hun surveillance. Tijdens die surveillance is één verslag opgemaakt waarin staat dat de boa’s 10 minuten continu een hond hebben horen blaffen. Daarvan is een opname van 2 minuten gemaakt. Daarnaast heeft de burgemeester een gesprek gehad met een van de omwonenden die meerdere meldingen heeft gemaakt van de overlast, waarin deze geëmotioneerd heeft verteld over de gevolgen van de overlast.

1.3.

Op 5 februari 2021 heeft de burgemeester eiser een waarschuwingsbrief gestuurd en hem gewezen op zijn zorgplicht: hij dient er zorg voor te dragen dat geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt. Eiser is verzocht maatregelen te nemen om de overlast te verminderen, bijvoorbeeld door de honden in de nacht op een andere plek of in een goed geïsoleerd verblijf onder te brengen. Wanneer de overlast blijft, kan de burgemeester een last onder bestuursdwang opleggen. Bij de burgemeester was bekend dat eiser niet woonachtig was op het door hem opgegeven adres in de Basisregistratie Personen. De brief is daarom naar eiser gemaild op het e-mailadres dat bij de burgemeester bekend was door een eerder door eiser gedaan handhavingsverzoek.

1.4.

Op 30 maart 2021 is de burgemeester zonder voorafgaande last en zonder voorafgaand besluit overgegaan tot het toepassen van bestuursdwang, bestaande uit het meevoeren en in bewaring stellen van de twee honden. Op 11 april 2021 is het primaire besluit op schrift gesteld.

1.5.

Beide honden zijn door een dierenarts onderzocht. De jongste hond is daarbij gediagnosticeerd met ernstige dysplasie en artrose en de dierenarts heeft euthanasie geadviseerd, die uiteindelijk op 19 mei 2021 is uitgevoerd. De oudste hond is op 7 juli 2021 herplaatst.

[….]

Spoedeisendheid

5. Daarnaast heeft de burgemeester naar het oordeel van de rechtbank op onjuiste wijze vormgegeven aan de handhaving. In de APV van Halderberge is opgenomen dat de burgemeester een last onder bestuursdwang kan opleggen bij de betreffende overtreding. In spoedeisende gevallen kan de burgemeester besluiten dat bestuursdwang zal worden toegepast zonder voorafgaande last. Als de situatie zo spoedeisend is, dat een besluit niet kan worden afgewacht, kan terstond bestuursdwang worden toegepast, maar wordt zo spoedig mogelijk alsnog een besluit bekendgemaakt.4 In dit geval was geen sprake van een dusdanig spoedeisende situatie dat de burgemeester zonder voorafgaande last tot bestuursdwang kon overgaan en dat een besluit niet kon worden afgewacht. De rechtbank ziet niet in waarom de burgemeester in de lange periode dat de meldingen van omwonenden binnenkwamen en hij gesprekken voerde met deze omwonenden, geen brief naar eiser heeft kunnen versturen (eventueel per e-mail) waarin hem de gelegenheid wordt geboden om zelf

maatregelen te nemen. De burgemeester had bijvoorbeeld na de meldingen vanaf 19 februari 2021, een last onder bestuursdwang kunnen opleggen. Hij had in dat geval nog steeds op
31 maart 2021 kunnen optreden.5

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:1461

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *