Rb. Zeeland-West-Brabant 16 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3391 – Bijzondere omstandigheid bij invordering. College had eiser moeten laten weten dat eerste dwangsom was verbeurd voordat nogmaals werd gecontroleerd. Eerdere LoD dus niet ‘volgelopen’, tweede LoD is onbevoegd opgelegd.

Print deze pagina

6.9

Ondanks dat is de rechtbank toch van oordeel dat het besluit van het college om tot invordering van alle drie de dwangsommen over te gaan niet evenwichtig is en onredelijk bezwarend voor eiser.

De rechtbank stelt immers vast dat het college eiser niet voor de controle van 7 februari 2022 op de hoogte heeft gesteld van de overtreding die was geconstateerd op 27 januari 2022. Het college heeft eiser immers pas op 9 februari 2022 bericht dat er twee controles waren geweest en dat tweemaal een overtreding van de last is vastgesteld. Hierdoor is eiser na de eerste overtreding niet de mogelijkheid geboden om extra maatregelen te treffen en zo toekomstige overtredingen te voorkomen. Eiser had tot de brief van 9 februari 2022 de indruk dat de maatregelen die hij genomen had effectief waren. Mede ook gelet op het feit dat na de oplegging van de last onder dwangsom op 26 april 2021 en de controle van

27 januari 2022, gedurende 9 maanden geen overtreding is geconstateerd, acht de rechtbank het besluit van het college om tot invordering van de tweede verbeurde dwangsom over te gaan onredelijk.

[….]

Last onder dwangsom van 30 maart 2022

7.1

Hiervoor heeft de rechtbank vastgesteld dat de opgelegde last onder dwangsom van 26 april 2021 nog niet volledig is uitgewerkt. Het college kan, als in de toekomst weer een overtreding van de last wordt vastgesteld, nog éénmaal een dwangsom van € 5.000 invorderen.

7.2

Op grond van artikel 5:6 van de Awb kan een bestuursorgaan geen nieuwe herstelsanctie opleggen zolang een andere wegens dezelfde overtreding opgelegde herstelsanctie nog van kracht is. Nu de last onder dwangsom van 26 april 2021 nog niet is uitgewerkt, is de last onder dwangsom van 30 maart 2022 naar het oordeel van de rechtbank dus onbevoegd opgelegd.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:3391

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *