Bericht

Rb. Den Haag 6 april 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:3111 – beroep op vertrouwensbeginsel gehonoreerd: toezegging dat dwangsommen niet zouden worden ingevorderd moet worden nagekomen

6.5. Voorts beroepen eisers zich op het vertrouwensbeginsel. Volgens eisers had verweerder in de omstandigheid, dat hen zou zijn toegezegd dat geen dwangsommen zouden worden geïnd bij tijdige indiening van de omgevingsvergunning, aanleiding moeten zien af te zien van invordering dan wel de dwangsommen te matigen. 6.6. Volgens de Afdelingsuitspraak van 29 mei 2019 moeten...

Bericht

AB 2020/102 – Aanmaning bij de invordering van een dwangsom vereist voorafgaand een invorderingsbeschikking, uitstel van betaling niet.

AB 2020/102AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE2 oktober 2019, nr. 201810062/1/A1(Mr. F.C.M.A. Michiels)m.nt. T.N. SandersArt. 5:21, 5:37 AwbECLI:NL:RVS:2019:3320 Een aanmaning bij de invordering van een dwangsom kan pas stuiten nadat er een invorderingsbeschikking is genomen en verzonden, het verlenen van uitstel van betaling kan zonder voorafgaande invorderingsbeschikking.Een last kan pas worden ingetrokken als de...

Bericht

AB 2019/436 – annotatie

Invorderingsbesluit onrechtmatig omdat dwangsombesluit met formele rechtskracht onrechtmatig is — wanneer is iets ‘evident’ en hoe wordt de uitzondering in de praktijk toegepast? Art. 5:37 Awb ECLI:NL:RVS:2019:466