Bericht

ABRvS 6 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1182 – verzoek tot opheffing last ex 5:34 Awb is geen artikel 6:19 Awb besluit dat van rechtswege in het beroep tegen de last wordt betrokken.

4.    [appellante] betoogt dat de last onder dwangsom inmiddels een jaar van kracht is geweest zonder dat de dwangsom is verbeurd. Volgens [appellante] zou de last onder dwangsom dan ook kunnen worden opgeheven. 4.1.    [appellante] heeft bij het college een verzoek, als bedoeld in artikel 5:34, tweede lid, van de Awb, ingediend tot het opheffen...