ABRvS 6 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1182 – verzoek tot opheffing last ex 5:34 Awb is geen artikel 6:19 Awb besluit dat van rechtswege in het beroep tegen de last wordt betrokken.

Print deze pagina

4.    [appellante] betoogt dat de last onder dwangsom inmiddels een jaar van kracht is geweest zonder dat de dwangsom is verbeurd. Volgens [appellante] zou de last onder dwangsom dan ook kunnen worden opgeheven.

4.1.    [appellante] heeft bij het college een verzoek, als bedoeld in artikel 5:34, tweede lid, van de Awb, ingediend tot het opheffen van de last onder dwangsom. Bij besluit van 26 juni 2019 heeft het college dit verzoek afgewezen. Omdat het besluit van 26 juni 2019 niet een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het besluit van 10 augustus 2018 betreft, als bedoeld in artikel 6:19, eerste lid, van de Awb, kan het betoog van [appellante] dat de last onder dwangsom kan worden opgeheven in deze procedure niet aan de orde komen.

Het betoog faalt.

Artikel 5:34 Awb, Artikel 6:19 Awb

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@120998/201904186-1-r2/

Print deze pagina