Bericht

Rb. Amsterdam 10 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1659, last hoeft niet opgeheven worden direct na beëindiging overtreding

Gepubliceerd op 7 mei 2020 Had de last opgeheven moeten worden zodra de overtreding werd beëindigd? 8.1.Ten aanzien van de opheffing van de last onder dwangsom overweegt de rechtbank als volgt. Een last onder dwangsom is bedoeld om de geconstateerde overtreding ongedaan te maken of verdere overtreding dan wel een herhaling van de overtreding te...

Bericht

ABRvS 6 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1182 – verzoek tot opheffing last ex 5:34 Awb is geen artikel 6:19 Awb besluit dat van rechtswege in het beroep tegen de last wordt betrokken.

4.    [appellante] betoogt dat de last onder dwangsom inmiddels een jaar van kracht is geweest zonder dat de dwangsom is verbeurd. Volgens [appellante] zou de last onder dwangsom dan ook kunnen worden opgeheven. 4.1.    [appellante] heeft bij het college een verzoek, als bedoeld in artikel 5:34, tweede lid, van de Awb, ingediend tot het opheffen...