Rb. Amsterdam 10 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1659, last hoeft niet opgeheven worden direct na beëindiging overtreding

Print deze pagina

Gepubliceerd op 7 mei 2020

Had de last opgeheven moeten worden zodra de overtreding werd beëindigd?

8.1.Ten aanzien van de opheffing van de last onder dwangsom overweegt de rechtbank als volgt. Een last onder dwangsom is bedoeld om de geconstateerde overtreding ongedaan te maken of verdere overtreding dan wel een herhaling van de overtreding te voorkomen. Het bestuursorgaan dat een last onder dwangsom heeft opgelegd kan op verzoek van de overtreder de last opheffen, indien de beschikking een jaar van kracht is geweest zonder dat de dwangsom is verbeurd.

8.2.Verweerder is niet gehouden om te controleren of binnen dat jaar de overtreding is beëindigd en vervolgens ambtshalve over te gaan tot opheffing van de last. Verweerder heeft de mogelijkheid een door hem opgelegde last ambtshalve op te heffen maar dit is een bevoegdheid, geen verplichting. Ook is vereist dat minimaal een jaar is verstreken voordat verweerder gebruik kan maken van deze bevoegdheid. Zoals artikel 5:34, tweede lid, van de Awb duidelijk maakt is daarbij het uitgangspunt dat degene die de last treft zelf verzoekt om opheffing. Verweerder hoefde de last dan ook niet op te heffen zodra eiser de overtreding beëindigde. De beroepsgrond slaagt niet.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:1659

Print deze pagina