Bericht

Hoe vaak moet een toezichthouder controleren?

Hoe vaak (en op welke wijze) moet de overheid naar aanleiding van een verzoek om te gaan handhaven gaan controleren of er een overtreding is? Wanneer heeft de toezichthouder voldoende gecontroleerd om te kunnen zeggen: ‘er is geen overtreding’?

Bericht

Rb. Amsterdam 10 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1659, last hoeft niet opgeheven worden direct na beëindiging overtreding

Gepubliceerd op 7 mei 2020 Had de last opgeheven moeten worden zodra de overtreding werd beëindigd? 8.1.Ten aanzien van de opheffing van de last onder dwangsom overweegt de rechtbank als volgt. Een last onder dwangsom is bedoeld om de geconstateerde overtreding ongedaan te maken of verdere overtreding dan wel een herhaling van de overtreding te...

Bericht

ABRvS 6 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1187 – college is territoriaal bevoegd te handhaven tegen internet escortbedrijf omdat plaats van bemiddeling en afname dienst binnen gemeentegrenzen ligt.

–    Territoriale bevoegdheid college 8.    Gelet op wat hiervoor is overwogen, is sprake van een onvergund escortbedrijf. De volgende vraag die in deze procedure voorligt, is of de gemeente Amsterdam bevoegd is hiertegen handhavend op te treden. [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het college bevoegd was om een last onder...

Wanneer moet de overheid een last onder dwangsom intrekken?
Bericht

Wanneer moet de overheid een last onder dwangsom intrekken?

Vanaf het moment dat de overheid een last onder dwangsom oplegt, wil de overtreder vaak maar een ding: er weer vanaf komen. Lukt dat niet in bezwaar tegen de last onder dwangsom, dan zit er in de regel niet heel veel meer op dan de last gewoon nakomen om te voorkomen dat de dwangsom moet...

Bericht

ABRvS 18 maart 2020 – ECLI:NL:RVS:2020:778 – aanmaning waarbij wordt aangezegd dat ‘incasso aan deurwaarder in handen zal worden gegeven’ bij niet tijdige betaling voldoet aan 4:112 Awb

“2.6.    Naar het oordeel van de Afdeling heeft de rechtbank gelet op de inhoud van voormelde brief terecht geconcludeerd dat hierin duidelijk is aangegeven dat het een aanmaning betreft. Nu voorts in de brief is aangegeven dat bij niet tijdige betaling de incasso in handen wordt gegeven van een gerechtsdeurwaarder en dat alle kosten voor...

Bericht

Het schrijven van een last: 3 tips voor handhavingsjuristen

De meesterproef voor iedere handhavingsjurist is het schrijven van een vlekkeloos dictum van een last. Dat geldt zowel voor een last onder dwangsom (artikel 5:32 Awb) als een last onder bestuursdwang (artikel 5:21 Awb). Het formuleren van het perfecte dictum lijkt eenvoudig, maar is dit in de praktijk niet. Het perfecte dictum anticipeert namelijk op mogelijke veranderingen...

Bericht

Wie is er ook alweer overtreder?

LET OP – update 31 mei 2023: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een uitspraak gedaan die het overtrederschap flink wijzigt (lees hier meer https://handhavingsrecht.nl/aardverschuiving-bij-handhaving-veel-overtreders-zijn-dat-per-vandaag-niet-meer/). Dit blog zal nog geupdate worden. Handhaving is mogelijk als er een overtreding is. Een overtreding is er als er een wettelijk voorschrift wordt geschonden. De overtreder...