Bericht

ABRvS 26 februari 2020 ECLI:NL:RVS:2020:622 – opschorting handhaving in ander geval in afwachting onaantastbaarheid niet in strijd met gelijkheidsbeginsel

12.1.    Op grond van artikel 4:84 van de Awb is het college verplicht om overeenkomstig de beleidsregel te handelen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden die tot afwijking van de beleidsregel nopen. [appellant] heeft met het door hem aangevoerde niet aannemelijk gemaakt dat het college ten aanzien van met de schuilstal op één lijn te...