ABRvS 26 februari 2020 ECLI:NL:RVS:2020:622 – opschorting handhaving in ander geval in afwachting onaantastbaarheid niet in strijd met gelijkheidsbeginsel

Print deze pagina

12.1.    Op grond van artikel 4:84 van de Awb is het college verplicht om overeenkomstig de beleidsregel te handelen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden die tot afwijking van de beleidsregel nopen. [appellant] heeft met het door hem aangevoerde niet aannemelijk gemaakt dat het college ten aanzien van met de schuilstal op één lijn te stellen gevallen niet handhavend zal optreden volgens de beleidsregel. De enkele omstandigheid dat het college handhaving heeft opgeschort totdat de aan [appellant] gerichte lastgeving in rechte onaantastbaar is geworden, maakt niet dat sprake is van strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel. Het beroep van [appellant] op de uitspraak van de Afdeling van 25 september 2019 kan hem niet baten, omdat in die uitspraak, anders dan in de onderhavige zaak, de situatie aan de orde was dat het bestuursorgaan in een vergelijkbaar geval juist niet tot handhaving wenst over te gaan.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@120159/201903779-1-r4/

Print deze pagina