Bericht

Beginselplicht tot handhaving: wanneer moet er gehandhaafd worden?

De beginselplicht tot handhaving houdt in dat de overheid tegen een overtreding moet handhaven, tenzij er wat bijzonders aan de hand is. Dat bijzonders, zijn zogenaamde ‘bijzondere omstandigheden’. In dit blog zet ik uiteen wat de beginselplicht tot handhaving is. Ook bespreek ik wanneer er juist een uitzondering wordt gemaakt op de beginselplicht tot handhaving....

Bericht

ABRvS 26 februari 2020 ECLI:NL:RVS:2020:622 – opschorting handhaving in ander geval in afwachting onaantastbaarheid niet in strijd met gelijkheidsbeginsel

12.1.    Op grond van artikel 4:84 van de Awb is het college verplicht om overeenkomstig de beleidsregel te handelen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden die tot afwijking van de beleidsregel nopen. [appellant] heeft met het door hem aangevoerde niet aannemelijk gemaakt dat het college ten aanzien van met de schuilstal op één lijn te...