Vzr. ABRvS 18 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:79 – BO heeft geen spoedeisend belang bij schorsing rechtbank uitspraak ten einde te voorkomen dat reeds betaalde dwangsom teruggestort moet worden.

Print deze pagina

Spoedeisend belang

6.       Het college wijst erop dat zijn belang bij het schorsen van de uitspraak van de rechtbank is gelegen in het moeten terugbetalen van de dwangsom aan [wederpartij], terwijl overduidelijk sprake is van een overtreding en dus een gerechtvaardigde invordering, dat terugbetaling een verkeerd signaal zou geven aan de maatschappij en zou afdoen aan het gezag dat van een last onder dwangsom en opvolgende invorderingsbeschikking behoort uit te gaan.

6.1.    Vast staat dat [wederpartij] inmiddels aan de gemeente Aalsmeer heeft verzocht om terugbetaling van de dwangsom van € 30.000,00 met inbegrip van de invorderingskosten en vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van betaling tot het moment van restitutie. De voorzieningenrechter overweegt dat het afwijzen van de gevraagde voorlopige voorziening echter niet leidt tot onomkeerbare gevolgen voor het college. Indien het hoger beroep van het college tot gevolg zou hebben dat de aangevallen uitspraak wordt vernietigd en het besluit van 30 januari 2019 herleeft, dan dient [wederpartij] de verbeurde dwangsom opnieuw aan de gemeente Aalsmeer te betalen. Ter zitting is niet gebleken dat [wederpartij] hiervoor geen financiële middelen heeft noch dat verhaalsmogelijkheden ontbreken. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat met het verzoek van het college geen spoedeisend belang is gemoeid dat het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt. Het standpunt van het college dat, nu op 3 augustus 2018 wel degelijk sprake was van gebruik van de woning in strijd met het bestemmingsplan, het moeten terugbetalen van de dwangsom aan [wederpartij] zou afdoen aan het gezag dat van een last onder dwangsom en opvolgende invorderingsbeschikking behoort uit te gaan, wat daar ook van zij, maakt dit niet anders.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124078/202006481-2-r1/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *