Vzr. CBb 26 mei 2023, ECLI:NL:CBB:2023:295 – intrekking taxivergunning onvoldoende gemotiveerd nu beleid in beginsel waarschuwing voorschrijft.

Print deze pagina

6.3.
De voorzieningenrechter twijfelt verder of het intrekkingsbesluit strookt met de Handhavingsmatrix Breda. Daarbij valt als eerste op dat artikel 2.8, derde lid, aanhef en onder d, hier niet in voorkomt, maar artikel 2.8, derde lid, aanhef en onder c, van de Taxiverordening Breda wel.

6.4
Het valt daarnaast op dat voor artikel 2.8, derde lid, aanhef en onder c, drie stappen worden beschreven bij constatering van een overtreding. Bij een eerste constatering volgt een bestuurlijke waarschuwing, bij een tweede constatering binnen twee jaar na de waarschuwing volgt een schorsing van de KTB-vergunning voor vier weken en bij een derde constatering binnen twee jaar na de vorige constatering volgt de intrekking van de KTB-vergunning. Ook bij andere in de Handhavingsmatrix genoemde overtredingen die samenhangen met de Taxiverordening wordt pas bij een derde constatering overgegaan tot het intrekken van de KTB-vergunning of KTB-keurmerk.

6.5
In het geval van verzoeker is verweerder direct overgegaan tot het intrekken van de KTB-vergunning. Verweerder heeft naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende gemotiveerd waarom, als een waarschuwing als bedoeld in de Handhavingsmatrix Breda al kan worden overgeslagen, niet is gekozen voor een schorsing in plaats van direct over te gaan tot het intrekken van de KTB-vergunning. De intrekking van de KTB-vergunning pakt voor verzoeker bijzonder ingrijpend uit, nu hij als gevolg daarvan nauwelijks inkomsten heeft om in het levensonderhoud van hem en zijn gezin te voorzien. Dan mag van verweerder worden verwacht dat zorgvuldig en deugdelijk wordt gemotiveerd waarom verweerder overgaat tot het opleggen van een dergelijke zeer ingrijpende maatregel.

7. Gezien het voorgaande mist het intrekkingsbesluit naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter een deugdelijke grondslag en een toereikende motivering. Dit klemt te meer gezien de ingrijpende gevolgen van het besluit voor verzoeker. Om die reden zal de voorzieningenrechter het intrekkingsbesluit schorsen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:CBB:2023:2956

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *