Archief per maand: februari 2021

AB 2021/52 – er bestaat geen algemene plicht om stil te staan bij de vraag of door middel van het treffen van bepaalde maatregelen of voorzieningen een overtreding gedeeltelijk kan worden gelegaliseerd.

AB 2021/52AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE18 november 2020, nr. 201907829/1/R2(Mrs. E. Helder, D.A. Verburg, P.H.A. Knol)m.nt. T.N. SandersArt. 5:1, 5:32 AwbModule Ruimtelijke ordening 2020/8443Module Ruimtelijke ordening 2020/8445ECLI:NL:RVS:2020:2750 Voor het college bestaat geen...

AB 2021/32 – Een overweging in een beslissing op het bezwaar tegen de invorderingsbeschikking waar in wordt “besloten” om te “wachten met invordering” is in dit geval uitstel van betaling. invorderingsbevoegdheid dus nog niet verjaard.

AB 2021/32 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE21 oktober 2020, nr. 201908954/1/R2(Mr. B.P.M. van Ravels)m.nt. T.N. SandersArt. 4:94, 4:111 AwbABkort 2020/482ECLI:NL:RVS:2020:2472 Een overweging in een beslissing op het bezwaar tegen de invorderingsbeschikking waarin...

ABRvS 17 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:326 – tijdig verzoek om verlenging BG termijn moet inhoudelijk worden beoordeeld – ook nadat BO formeel niet meer mag verlenging omdat de BG termijn al is verstreken.

Weigering verlenging begunstigingstermijn 9.    Free Heart betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft volstaan met het bevestigen van het eerder door de voorzieningenrechter van de rechtbank gegeven oordeel dat het college de begunstigingstermijn, verbonden...

Conclusie A-G Bleichrodt PHR 9 februari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:108 – onrechtmatig verkregen bewijs. Toezichthouder idzv heeft op grond van Awb doorzocht met het oog op strafrechtelijke opsporing. Bewijs echter niet uitgesloten.

Ten aanzien van het voormelde onderzoek overweegt het hof als volgt. De opsporingsambtenaren waren niet bevoegd als toezichthouder ex artikel 5:11 juncto 5:15 en/of 5:19 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) juncto de geldende APV het voertuig te doorzoeken. De bevoegdheidsuitoefening door...

ABRvS 3 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:203 – Whatsappjes van toezichthouder aan overtreder leveren geen geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel op, omdat onduidelijk is wat de toezichthouder is voorgehouden door de overtreder.

4.2.    […] Het beroep op het vertrouwensbeginsel faalt. Wie zich beroept op het vertrouwensbeginsel moet aannemelijk maken dat van de kant van de overheid toezeggingen of andere uitlatingen zijn gedaan of gedragingen zijn verricht...