Bericht

ABRvS 18 maart 2020 – ECLI:NL:RVS:2020:778 – aanmaning waarbij wordt aangezegd dat ‘incasso aan deurwaarder in handen zal worden gegeven’ bij niet tijdige betaling voldoet aan 4:112 Awb

“2.6.    Naar het oordeel van de Afdeling heeft de rechtbank gelet op de inhoud van voormelde brief terecht geconcludeerd dat hierin duidelijk is aangegeven dat het een aanmaning betreft. Nu voorts in de brief is aangegeven dat bij niet tijdige betaling de incasso in handen wordt gegeven van een gerechtsdeurwaarder en dat alle kosten voor...

Bericht

AB 2020/102 – Aanmaning bij de invordering van een dwangsom vereist voorafgaand een invorderingsbeschikking, uitstel van betaling niet.

AB 2020/102AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE2 oktober 2019, nr. 201810062/1/A1(Mr. F.C.M.A. Michiels)m.nt. T.N. SandersArt. 5:21, 5:37 AwbECLI:NL:RVS:2019:3320 Een aanmaning bij de invordering van een dwangsom kan pas stuiten nadat er een invorderingsbeschikking is genomen en verzonden, het verlenen van uitstel van betaling kan zonder voorafgaande invorderingsbeschikking.Een last kan pas worden ingetrokken als de...

Bericht

Geen betalingstermijn of waarschuwing? Geen aanmaning !

De bestuursrechtelijke aanmaning is vooral van belang voor het voorkomen dat de invorderingsbevoegdheid bij dwangsommen verjaart. Daarom is het belangrijk dat als de overheid aanmaant, dit op een geldige manier gebeurd. Om die reden is het belangrijk om te weten wat er in een aanmaning moet zitten. Geen waarschuwing – geen aanmaning! De eisen die maken dat...