Bericht

Vzr. ABRvS 11 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1525 – Schorsing last onder bestuurswdang: Ouwehands mag hangende hoger beroep twee rosse neushoornvogels houden.

Waar gaat deze procedure over? Op 28 maart 2024 heeft de minister het dierenpark meegedeeld dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) twee rosse neushoornvogels waarvan het dierenpark volgens de minister niet de legale herkomst kan aantonen en die het dierenpark volgens de minister onrechtmatig in bezit heeft, op 23 april 2024 in beslag komt...

Bericht

ABRvS 10 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1510 – Onrechtmatig geplaatst verkeersbord moet toch worden opgevolgd. Wegslepen terecht.

6.1. Niet in geschil is dat het parkeervak in de Dintelstraat in Amsterdam, ter hoogte van de woning met nr. 56, was voorzien van het verkeersbord, maar dat hiervoor geen besluit is genomen en dat onduidelijk is wie het bord daar heeft geplaatst. Op de zitting van de Afdeling heeft het college toegelicht dat met...

Bericht

ABRvS 10 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1495 – Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel – B&W heeft altijd gezegd dat gebruik onder overgangsrecht viel en eerdere HH-verzoeken afgewezen. BO is niet verplicht om bij opvolgende gelijkluidende HH-verzoeken 4:6 Awb toe te passen.

Vertrouwensbeginsel 5.       Almere Invest betoogt, zo begrijpt de Afdeling, dat zij een beroep kan doen op het vertrouwensbeginsel. Almere Invest wijst in dat kader op de gevoerde gesprekken met de gemeente voorafgaand aan de koop van het pand, op de “Inventarisatie bestaande woonfuncties Grote Markt”, als Bijlage 2 behorende bij het bestemmingsplan “Centrum Almere Stad”,...

Bericht

ABRvS 10 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1481 – Manege is functioneel dader van drugslaboratorium op perceel. Afgelegen boerderij, niet gecontroleerd op gebruik.

Is Manege Sneek overtreder? 5.       Manege Sneek betoogt verder dat zij niet kan worden aangemerkt als overtreder. Zij was niet verantwoordelijk voor het drugslaboratorium dat op het perceel is aangetroffen en had ook niet kunnen weten dat dat laboratorium daar was ingericht, zo stelt zij. 5.1.    De stelling van Manege Sneek dat zij niet betrokken is geweest...

Bericht

ABRvS 10 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1483 – Opdrachtgever bouw geen functioneel dader van het door een onderaannemer van de ingeschakelde aannemer verrichten van sloop waarbij asbest vrijkomt. Rechtspersoon geen FD? Dan bestuurder geen feitelijk leidinggever.

Was [appellant] overtreder? 5.       [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat hij als overtreder kan worden aangemerkt. Volgens [appellant] heeft hij niet de werkzaamheden daadwerkelijk verricht, is hij geen eigenaar van het perceel, is hij geen opdrachtgever van de werkzaamheden en is hij niet degene die het pand in gebruik heeft gegeven of genomen. Volgens...

Bericht

ABRvS 10 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1484 – Huurder woning functioneel dader prostitutie verricht vanuit zijn woning terwijl hij er woonde.

Gronden en beoordeling hoger beroep 7.       [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte tot dit oordeel is gekomen. Hij voert in hoger beroep aan dat hij geen kennis had over wat er in de door hem gehuurde woning afspeelde. Hij kende de prostitué die de agenten op 13 januari 2020 in zijn woning hebben aangetroffen...

Bericht

CBb 9 april 2024, ECLI:NL:CBB:2024:263 – toetsingskader beoordeling handhavingsverzoeken. Deze zijn ten onrechte afgewezen, maar ze zijn ook vier jaar oud.. “Dit is een omstandigheid waar de minister bij het nemen van het nieuwe besluit om al dan niet handhavend op te treden […] rekening mee dient te houden, bijvoorbeeld bij het bepalen van de (eventuele) sanctie.””

Beoordeling door het College 6.1Het College moet de vraag beantwoorden of de minister terecht heeft besloten om de handhavingsverzoeken van de Stichting van 11 augustus 2020 ten aanzien van de [adres 1] , de [adres 2] en de [adres 3] af te wijzen, en terecht heeft besloten om naar aanleiding van de handhavingsverzoeken ten aanzien...

Bericht

Rb. Midden-Nederland 8 april 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:2115 – Krijgen groene BOA’s nu wel of geen vuurwapen? Eerst moet de minister nog wat motiveren.

Toetsing aan de criteria van het noodzaakcriterium Criterium a: voor welke soort wetsovertredingen is de opsporingsbevoegdheid verleend? 13. De burgemeester voert aan dat de boa domein II is belast met de opsporing van strafbare feiten en dat dit onder meer betreft de Wet op de economische delicten, de Wet natuurbescherming en diverse delicten uit het...

Bericht

ABRvS 3 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1396 – belangenafweging bij handhaving: timmerbedrijf vestigen in plaats van groothandel in veiligheidsschoenen = overtreding. Grote financiële investering is geen reden om niet HH op te treden: “Die keuze komt voor haar eigen bedrijfsrisico.”

Evenredigheid van handhaving 7.       HorseStables betoogt tot slot dat het college had moeten afzien van handhavend optreden, omdat dergelijk optreden onevenredig is. Volgens haar veroorzaakt het timmerbedrijf geen hinder en heeft het een betere ruimtelijke uitstraling dan de groothandel in veiligheidsschoenen die wel is toegestaan. Ook wijst zij er op dat zij veel geld heeft...

Bericht

ABRvS 3 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1375 – bij verzoek om handhaving Wnb stikstof moet worden beoordeeld of exploitatie zoals deze feitelijk plaatsvindt vergunningplichtig is, en niet of maximaal vergunde activiteit vergunningplichtig is.

-.- Vergunde of feitelijke emissies relevant bij beoordeling vergunningplicht? 9.       De Afdeling is met het college van oordeel dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat voor de vraag of de BECC vergunningplichtig is en het college bevoegd is handhavend op te treden, bezien moet worden of de emissies die zijn toegestaan op basis van...